Sokajy -Tera Bary

Tera Bary

Fanovana mandratra

Mafimafy ho an’ny Malagasy ny fanovana na fitakiana fiovana amin’ny lafiny rehetra. Misy ireo mahita fa rehefa “vato nahitana soa dia mila hosorana menaka”...

Tera Bary

Samy man…adala !

Mikaikaika avokoa izay ratsy vintana sendra ihetsehan’ny hadalan’ireo olona adala. Inona moa fa dia jerem-potsiny tokoa izy ireny, indrindra ho antsika eto an...

Tera Bary

Mifaniliha indray e !

Tsy vitan’ny mazia mazia ny fahazoana fandresena, na inona na inona hatao. Raha te handresy dia mila fiomanana, fandraisana andraikitra, fikelezana aina ary...

Tera Bary

Aleo hilamina

Fa ahoana ihany àry ity fomba fiainantsika Malagasy ity e? Tsy fantatra intsony hoe isika ve no saro-tiavina sa efa tena tafahoatra ny ngidin’ ny fahantrana ka...

Tera Bary

Mamarara…

Fa dia loza inona loatra re olona ity mahazo ny sasany amin’ireo mpitandro ny filaminana a? Tifitra, tsy an-kifidy na samy mpitandro ny filaminana na olon...

Tera Bary

Ny tena ady atrehina!

Sanatria ve ka mbola hitoetra maharitra ny fanjakazakan’ny Covid-19 eto amintsika e? Aza hitako, aza mahita ahy ka mbola hihira ny « Sambasamba Zanahary »...

Tera Bary

Mpiambina ambenana

Mankasitraka ny fandraisana andraikitry ny fokontany mampanao andrimasom-pokonolona manara-maso ireo olona sy fiara mivezivezy alina any anaty fiarahamonina...

Tera Bary

Avoty ny aina!

Mahenika an’i Madagasikara manontolo, ankehitriny ny Covid-19. Miha mavesatra ny antontan’isa amin’ireo mamoy ny ainy. Na dia efa miharihary toy ny vay an...