Sokajy -Tapatapany

Sosialy Tapatapany

Tsena mora

Nitohy ny « Tsena mora » tamin’ireo fokontany teto Antananarivo renivohitra, toy ny tetsy Andavamamba, Ankorondrano Andranomahery ary fokontany folo tao...

Sosialy Tapatapany

Fampianarana

Nanomboka nandray fanapahan-kevitra ny sekoly tsy miankina sasany amin’ny tokony hanohizana ny fampianarana ny ankizy ao anatin’izao fiatoan’ny fampianarana...

Sosialy Tapatapany

Fikambanana Fitia

Tonga nanampy sy nankahery an’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19” ao amin’ny hopitaly Andohantapenaka sy Anosiala ny Fikambanana Fitia, tarihin’...

Sosialy Tapatapany

Dokam-barotra

Notapahin’ny kaomi­nina Antananarivo renivohitra ireo takela-by fanaovana dokam-barotra nijoro teny amin’ireo lalana tsy tokony hametahana an’izany. Noesorina...

Sosialy Tapatapany

Toetrandro

Hanahaka ny volon’andro ririnina ny toetrandro manerana ny Nosy ato anatin’ny telo andro. Raham­pitso sy amin’ny sabotsy no tombanana hisy erikerika. Tsy misy...