Sokajy -Sombiny

Sombiny

Valanaretina Covid-19

Betsaka ireo mararin’ny Covid-19 efa sitrana no niverenany indray, araka ny nambaran’ireo mpitsabo. Misy tamin’izy ireo no narary nanana fahasarotana saingy...

Sombiny

Tontolo iainana

Nahatsara ny sosona ozona ny fisian’ny fihibohana tao anatin’ny efa-bolana teto Madagasikara. Nihena ny entona simika mpanimba an’izany noho ny fahavitsian’ ny...

Sombiny

Volley-ball

Mikasa hikarakara fifaninanana amin’ny taranja volley-ball, andiany voalohany, ny “Block-out”, izay fikambanan’ireo mpianatry ny Iscam ao anatin’ny sehatry ny...

Sombiny

Fanomezana

Nanantanteraka ny teny nomeny tamin-dRazafy Todisoa André na i Nahoda ny klioba amin’ny taranja baolina kitra 67City FC rehefa nahita ny gôdasiny rovitra...