Raharaham-pirenena

Fiarovana ny harena an-dranomasina Voafidy ho mpitarika ny ady amin’ireo jiolahin-tsambo i Madagasikara

Nahazo andraikitra goavana ny fitondram-panjakana Malagasy. Nofidian’ireo firenena maro hiandraikitra ny fiarovana ny harena an-dranomasina aty amin’ny fari-dranomasin’i Afrika i Madagasikara. Io no nisongadina nandritra ny fivoriambe nandinihana ny fampandrosoana ho an’i Afrika tany Japana andiany fahafito (Ticad) 7, izay nifarana omaly. Noho ny maha Nosy lehibe indrindra aty afrika antsika no antony nisafidianana an’i Madagasikara hitarika ny vaomiera manokana hiandraikitra ny ady amin’ireo jiolahin-tsambo manao ampihimamba ny harena an-dranomasina aty amin’ny faritr’i Afrika.

Mikasika ny fametrahana an’ireo paikady hahafahana miroso amin’ny fahavitan-tena ara-tsakafo, dia isan’ny lohahevitra nodinihina nandritra ny fivoriana tany Japana, ka nilazan’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina, ny fahavononany hanatanteraka an’ireo velirano nampanantenainy. “Efa betsaka ireo ezaka natomboka ka hotohizana”, hoy izy sady nanamafy fa “tsy maintsy hotratratrina izany fahavitan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara izany”.