Raharaham-pirenena

Fanovan-drafitra ny tafika malagasy Manamboninahitra an-jatony miatrika fifantenana

Nanomboka teny amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ny fifantenana an’ireo manamboninahitra telo amby sivifolo, izay handrafitra ny « Task Force », omaly. Ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika na CEMA, avy hatrany no nanadina an’ireo manamboninahitra ireo. Hiparitaka manerana ny Nosy amin’ny fisahanana ny andraikitra hampihatra ny fanovan-drafitra ny Tafika izy ireo.

« Lavitr’ezaka ny tanjona amin’ireo Task force ireo. Kendrena ho tafapetraka tsara avokoa izany, hatramin’ny taona 2023. Hitarika sy hampahanfatatra ary hiditra antsehatra amin’ny rafitra vaovao ato amin’ny Tafika ireo manamboninahitra hofantenana, manomboka androany ary haharitra efatra andro eo ho eo. Efa nisy ny adina an-tsoratra vitan’izy ireo.  Miatrika ny fifantenana am-bava izy ireo, ankehitriny, ka ny dimy amby fitopolo no ho voaray. Hisy manam-pahaizana manokana samihafa amin’ireto andiany ireto. Mbola hisy fiofanana hataon’izy ireo, aorian’izao fifantenana izao», hoy hatrany ny CEMA.

Manamboninahitra kapiteny ka hatramin’ny kolonely no miatrika an’ity fifantenana ilaina amin’ ny fanatanterahana ny fanovàna ny rafitry ny Tafika malagasy ity.

Fiantraikany amin’ny vahoaka

Samy manana ny fahaizany manokana avokoa izy ireo, ka misy ny mpitsabo; mpitantam-bola; manampahaizana momba ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ny maro hafa.

« Tanjona ny hisian’ny fiantraikan’ny asan’ny Tafika mivantana any amin’ny vahoaka rehefa am-perinasa izy ireo », hoy indray itsy tompon’andraikitra itsy.