Fanatanjahantena

Basket-ball Mety hiverina amin’ny septambra ny fifanintsanana

Nanatanteraka ny fivoriambeny tamin’ny alalan’ny sary ampitain-davitra na «Visio-conférence» ny Federasiona iraisam-pirenena taranja basket-ball, tamin’ny 26 27 marsa lasa teo, noho ny fisian’ny valanaretina «Coronavirus». Niainga avy any Soisa ny fampitana ny sary ary nandray anjara tamin’ny adihevitra avokoa ny rehetra.

Notapahina nandritra izany fa i Aostralia no handray ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny taona 2021. Nasiam-panovana ihany koa ny fitsipika mifehy ny fitsarana lalao amin’ny ankapobeny izay mihatra avy hatrany manomboka amin’ny volana oktobra 2020. Ary ny farany, hiezaka hifampiraharaha amin’ny Komity olympika iraisam-pirenena (CIO) izy ireo ny hahafahan’ny FIBA mikarakara ny dingan’ny fifanintsanana Olympika amin’ny basketball lalaovin’ny olona telo sy ny lalaovin’ny olona dimy, izay voatery naato noho ny tsimok’aretina «Covid 19». Mety hanana herijika amin’izany isika Malagasy eo amin’n basket-ball lalaovin’olona telo.