Raharaham-pirenena Tapatapany

Lahadinika

Anio amin’ny folo ora maraina no hosokafana amin’ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimierampirenena. Ankoatra ny fandinihana an’ireo volavolan-dalàna miisa roa, dia hampidirina ao anatin’ny fandaharam-potoana eny Tsimbazaza ihany koa ny fampahafantarana ny
fandaharanasa ankapoben’ny governemanta. Hifandimby hampahalala an’izany eny an-toerana ny praiminisitra sy ireo minisitra ao amin’ny rafitra mpanatanteraka.