Bao tsy mivily

Mitodika aiza ny masonareo ô ?

Nahoana no tsy nahitam-bahaolana maharitra mandrak’ ankehitriny ny Kere any Atsimon’ny Nosy ? Mihoatra lavitra be noho ireo matin’ny valanaretina Covid-19 anefa no efa lasan-ko razana noho ny hanoanana sy tsy fanjarian-tsakafo niaretan’ny mponina any amin’ireo distrika maro, izay tsy aiza fa eto Madagasikara ihany. Nahoana no maty momoka ny paikady nampiharina tany kanefa mba notohanan’ireo mpiara-miombon’antoka vahiny tahaka ny amin’izao krizin’ ny valanaretina izao ihany? Tsy mba re nanakoako loatra ny fitakiana ny mangarahara tamin’ny fitantanana an’ireo fanampiana, na ara-bola na ara-pitaovana, noentina nanavotana an’ ireo mpiray tanindrazana an-tapitrisany izay zara fa mandrapaka hanina mandavan’ny taona.

Sady noana ara-batana ireo Malagasy ireo no noana aratsaina sy fanahy. Nanaovana ranomasom-pisehosehoana fotsiny. Nampielezana hevitra tsy mbola mety tanteraka hatramin’izao ihany, ary mety ho voavidin’ny hanina indray na indroa mandrapaka monja aza, satria noana lava ny androantokom-piainany. Asa loatra, rahoviana re no hisy hanakiana ny politikam-pitondrana tsy mahomby momba ny fanjarian-tsakafo eo amin’ny toeran’izy ireo, sy hitaky paikady matotra fa tsy lasan-ko vavany (sady tsy hihinanany) amin’ny anaran’izy ireo !

Toa tsy vitan’ny maty noana fa mbola maty moana koa ireo lasibatry ny Kere. Mba atodiho tsara any koa ny maso e!

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra