Raharaham-pirenena

Fanavaozana taratasim-pokontany Ho tonga tsikelikely eny amin’ny boriborintany ireo karine vaovao

Hanomboka amin’ity herinandro ity ny fandefasana an’ ireo karinem-pokontany vaovao sy maoderina, eto amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra. Ho tonga miandalana eny amin’ireo boriborintany enina ireo taratasy ireo, araka ny loharanom-baovao. Nambaran’ny ben’ny tanàna, Naina Andriantsitohaina, afak’omaly alina, nandritra ny tafatafa nataony tamin’ny mpanao gazety, tetsy amin’ny Studio an’ny RTA tetsy Ankorondrano fa “hanomboka amin’ny firaiketana amin’ ny alalan’ny solosaina ny mombamomba an’ireo olom-pirenena hisitraka ny karine vaovao ny dingana voalohany”.

Handalo dingana maro vao ho tonga ny fitsinjarana azy isan-tokantrano. “Manaraka an’ireo toromarika fotsiny ihany izahay fa ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no tena hisahana ny asa hafa rehetra”, hoy ihany ny ben’ny tanàna. Efa voatonta amin’ilay endriny nasehon’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina tamin’ny fahitalavitra ireto karinem-pokontany ireto, izay ahitana famantarana manokana hahafahana mandahatra ara-tarehimarika ny laharana omena isaky ny loham-pianakaviana. Tsy ho vita hosoka mihitsy ihany koa.

Karapanondrom- pianakaviana

“Tsara dia tsara ny endriny fa ho hitanareo amin’ny fotoana manaraka ny mombamomba azy sy ny fomba hahafahana mitsinjara ny karine”, hoy kosa ny hany valin-teny azo avy tamin’ ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa, tamin’ny antso an-tariby, omaly. “Miandry toromarika avy amin’ireo manampahefana izahay”, hoy kosa ny ankamaroan’ireo lehiben’ny distrika eto amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra.

Efa nambaran’ny Filohampirenena, tamin’ny volana jolay 2020 lasa teo, fa « tanjona amin’ izao fanavaozana ny karinempokontany izao ny fisorohana ny fanaovana hosoka mety hitarika kolikoly sy ny famantarana ny maha-ara-dalàna ny fanamarinam-ponenan’ireo olompirenena tsirairay eto amintsika ». Ho lasa karazana karapanondrom-pianakaviana kely mihitsy izany, araka ny fanamarihany.