Sosialy

Fanabeazana eto an-drenivohitra Hivoaka, amin’ny faran’ny herinandro, ny voka-panadinana BEPC

Vinavinaina hivoaka, amin’ny faran’ity herinandro ity, ny voka-panadinana BEPC eto amin’ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) Antananarivo renivohitra. Mampiditra ny naoty ao anaty solosaina ireo mpikirakira, amin’izao fotoana izao. Manodidina ny dimanjato ny isan’ireo mpampianatra mikarakara ny fandrafetana an’ireo naoty ireo. « Tamin’ny sabotsy lasa teo no nifarana ny fitsarana. Efa eny Antanimbarinandriana avokoa ny taratasim-panadinana. Maharitra efatra andro fara-fahaelany ny fampidirana ny naoty ao anaty solosaina. Tombanana, fara-fahatarany any amin’ny alahady, ny fivoahan’ny voka-panadinana eto an-drenivohitra », hoy Ramananantony Lalaina, lehiben’ny Cisco Antananarivo renivohitra. Efa misy ireo faritra namoaka ny voka-panadinana BEPC, toy ny any Iakora, Faratsiho, Ambatolampy, Antsalova, Soalala, Midongy Atsimo, Ikalamavony, Besalampy, Antanifotsy, Mandoto, Befotaka, Morafenobe, Benenitra, Sakaraha ary Antanambao Manampotsy.