Tranga samihafa

Fiaraha-miasa Novatsian’ny Frantsay fitaovana ny Zandarimaria

Nanolotra fitaovana marobe, tamin’ny anaran’ny governemanta frantsay, tamin’ny Zandarimaria malagasy, omaly, ny masoivohon’ io firenena io eto amintsika, Christophe Bouchard. Ny sekreterampanjakana miadidy ny Zandarimaria, ny jeneraly Ravalomanana Richard no nandray an’ireo solosaina efapolo sy fitaovana fifandraisan-davitra maro isan-karazany ary fanamiana mbamin’ny fitaovana ilaina amin’ny famotorana siantifika sy teknika ary kojakoja ilaina amin’ny informatika, tetsy amin’ny Toby Ratsimandrava, Andrefan’Ambohijanahary.

Mbola arahin’ny fitaovana hafa, ho avy tsy ho ela, ireto azon’ ny Zandarimaria ireto. Manginy fotsiny ny fiaraha-miasa mitentina 150 tapitrisa ariary amin’ny Zandarimaria frantsay, izay hividianana fitaovana fifandraisan-davitra ary indrindra ny fiantohana ny fanofanana an’ireo tanora zandary mitentina 45 tapitrisa ariary. Notontosaina, omaly, ihany koa ny fampisalorana ny mari-boninahitra “Chevalier de l’ordre national” ny lietnàkolonely Didier Guillot, tompon’andraikitra nisahana ny tetikasa frantsay tao amin’ny foibe fibaikoana ny Zandarimaria, rehefa avy niasa teto nandritra ny telo taona izy.