Samihafa

FANANGONANA ANTONTAN’ISA Andrasana ny vokatra avy any amin’ny Faritra Diana sy Sava

Efa hamarana ny fanisana faobe ny mponina ny Ivon-toerana nasionaly misahana ny antontan’isa na Instat. Efa mahatratra ny 95%-n’ny mponina sy ny trano fonenana eto Madagasikara no efa voaisa, hatramin’ny omaly.

Ny any amin’ny Faritra Diana sy Sava sisa no hamenoana io antontan’isa io ho zato isan-jato, araka ny tatitry ny tompon’ andraikitra ao amin’ny Instat. Olana lehibe amin’ny tsy faha­vitan’ny fanisana ny fijaliana amin’ny fifandraisan-davitra sy ny haratsian’ny toetr’andro ary ny tsy fandriampahalemana any amin’ny faritra mitoka-monina. «Mila manatona toerana hahazoana tambajotra na «réseaux» foana ny mpanisa rehefa hanao tatitra. Anisany mampitarazoka ny asa anefa izany.

Eny anivon’ny kaominina no hanangonanay ny antontan’isa amin’izao fotoana izao», hoy Rajaonera Ida Clément, tale
je­neralin’ny Instat.

Raha ny tokony ho izy dia mifarana alohan’ny faran’ity volana ity ny fanisana. Manamafy hatrany ny eo anivon’
ny Instat fa afaka miantso ny laharana maitso 919 ireo tokan­trano tsy nandalovan’ny mpanisa na koa manatona ny fokontany misy azy.

Ho fantatra afaka efa-bolana ny vokatra vonjimaika
momba ny fanisam-bahoaka manerana an’i Madagasikara. Afaka herintaona kosa vao hahazo ny antontan’isa tena marina
ny Malagasy.