Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Safidy manadala

Misy ireo manipy fanakianana mavaivay an’ireo izay nanao fanahy iniana tsy nandeha nandatsa-bato, afak’omaly. Toa mbola diso ihany koa, raha ny filazan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), ireo mpifidy afaka nanatanteraka ny adidiny tamin’ny fifidianana filoham-pirenena saingy voasakan’ny lesoka samihafa. Homen-tsiny kosa ve ireo nahavita ny adidiny saingy azo inoana sahady fa hitora-bato an’ireo solombavambahoaka hahazo seza, eny Tsimbazaza, atsy ho atsy.

Samy manana ny famaritany ny atao hoe lafatra ny tsirairay sady malalaka ny fanehoan-kevitra raha hanombana ny kalitaon’iny fifidianana solombavambahoaka iny. Miteny ho azy, na tiana na tsy tiana, ny tahan’ny fahavitrihan’ny mpifidy. Azo afangaro ao daholo ny fahalainan’ny olom-pirenena sy ny tsy fahatomombanana isan-karazany hatramin’ny hafokan’ireo kandidà, miampy ny goragora amin’ny fampanarahan-dalàna eto amin’ity firenena ity. Hatreto aloha dia mendrika an’izay solombavambahoaka iraika amby dimampolo amby zato miandahy miambavy eny amin’ny Antenimierampirenena isika. Tsy maintsy mbola ho adin’ny mpiaro fahefana an-jambany sy ny bontolon’ny mpanozongozona fitondrana indray no hanjaka.

Aza afatratra any amin’ny tsy fitiavan’ny olom-pirenena maro ny resaka politika intsony ny rihitra fa efa porofo diso mitohoka amin’ny tenda loatra ny zava-nisy tamin’ireo fifidianana intelo miantoana, dia ny fihodinana indroa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena sy ity fifidianana solombavambahoaka ity. Vitsy loatra ny kandidà mendrika hofantenan’ny vahoaka. Ireo tsimatimanota hatrany anefa no mibahana ny kianja satria marefo ny lalàna tokony hanenjika azy ireo. Tsy tsapatsapa vodin’akoho akory no miandry amin’ny fifidianana fa toy ny terena hitsoboka any anaty lava-piringa ny olona: maloto avokoa no tazan’ny maso. Hazoto amin’ny lafiny rehetra izy rehefa iainantsika eto amin’ny firenena ny fahadiovana miainga any ambony hatrety ambany. Mandra-piandry izany aloha, hafana indray ny fifampitorohana sy fifampitoriana etsy sy eroa amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao. Toy ny mahazatra hatramin’izay, saingy miha mamohehatra!

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra

Loham-baovao