Tapatapany Tranga samihafa

Teti-bola 2019

Nolanian’ireo solombavambahoaka, omaly hariva, teny Tsimbazaza ny volavolan-dalàna mifehy ny Tetibolam-panjakana 2019. Nandritra ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina no nana-tontosana ny tsangan-tanana ka ny 69 tamin’ireo depiote no nanaiky raha iray kosa no tsy naneho ny heviny. Nasian’ireo depiote fanitsiana tao anatiny ny momba ny fanampiana ara-bola nyJirama ka nafindra ho fanampiana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ny karaman’ny lehiben’ny fokontany ho lasa iray hetsy ariary ary ny fandaniana sasany any amin’ny minisitera.