Sosialy

Fivoaran’ny covid-19 – Somary nihena ny isan’ireo marary vaovao

Nahitana fidinana ny isan’ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimokaretin’ny Covid-19 tao anatin’ny roa andro, araka ny tarehimarika ofisialy nivoaka omaly. Sivy amby sivifolo sy roanjato ny tranga vaovao tamin’ny 25 avrily tamin’ireo fitiliana dimy amby enimpolo amby zato sy arivo, izany hoe manome ny 25,66%-n’ireo notiliana no nivaly miabo raha dimy amby efapolo amby zato tamin’ny olona efatra amby telopolo sy fitonjato notiliana kosa, afak’omaly, na manome taham-piaboana 19,75%.

Eto amin’ny faritra Analamanga ihany anefa no ivon’ny valanaretina Covid-19 satria teto daholo no misy an’ireo marary vaovao dimy amby efapolo sy telonjato tamin’ny olona efatra amby telopolo sy efajato voamarina fa nifindran’ny tsimokaretina indray. Misy foana ireo lavon’ny valanaretina. Dimy ambin’ny folo ny fitambaran’izy ireo tao anatin’ny roa andro. Tombanana ho azo tamin’ny vokatry ny fampiharana ny fihibohana tanteraka tamin’ny sabotsy sy alahady farany teo teto Analamanga ny fahitana an’izao fihenan’ny isan’ny marary vaovao izao.

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra