Sosialy

Fanavaozana foto-drafitrasa Miverina ny fanamboarandalana eto Iarivo

Mandeha indray ny asa fanarenana ireo arabe potika sy simba eto Antananarivo renivohitra. Arahin’ny fanitarana ny lalana sy fanavaozana ny zaridaina ihany koa ny asa fanamboarana etsy amin’ny Henri Fraise Ankorondrano, izay ao anatin’ny tetikasa fanatsarana ny fihaonan-dalana eny Ankorondrano, nanomboka tamin’ny herinandro lasa teo. Haharitra iray volana sy tapany ny asa eny an-toerana. “Hiitatra hatrany amin’ny dimy metatra ny arabe. Hikisaka kely mankany amin’ny Henri Fraise ny lalana. Hisy ihany koa ny sehatra maitso hapetraka ”, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny asa. Miroso amin’ny fandrakofana tara indray ny lalana etsy Mahamasina- Ankadilalana- Tsimbazaza. Nambaran’ny ekipa miasa eny an-toerana fa manohy ary eo am-pamitàna ny asa fanamboarana ireo lakandrano, izay somary sarotsarotra ihany noho ny fijerena tsirairay ny fahatsentsenana sy fahasimbana, izy ireo.