Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Sahia ho tena Raiamandreny

Na atao aza ny tsy hiteny voatery hiloa-bava ihany manoloana ny toe-draharaha pôlitika ankehitriny. Raha mbola tsy nivoaka akory ny voka-dalao, dia efa ny hanakorontana ny mpijery sy ny kianja iray manontolo no tanjon’ny mpifaninana sasany. Mamohehatra fa dia ilay fomba ratsy efa fanao mahazatra ihany no mbola tadiavina haverina ankehitriny. Porofo mitohoka amin’ny tenda izao fa kabary ambony vavahady fotsiny ilay fomba fiteny nimatimatesana nandritra ny fampielezan-kevitra hoe: “Mpanangana fa tsy mpandrava”. Ankehitriny, hatramin’ireo mpivarotra tsy manan-tsiny, izay manararaotra mitady vola amin’ny amin’izao andro fety izao avy, no manjary noravaina vetivety teo satria hanao fihetsiketsehana eo, hono, ry zareo. Dia gaga ny rehetra. Tsy niova marina ilay Rangahy! Tsy atao mahagaga ihany koa ny zava-misy satria maro amin’ireo olona manodidina azy no mpirangorango fahefana sy efa za-dratsy miaina ao anatin’ny
gaboraraka sy ny fisolelafana, ka rehefa hita fa ho very ilay tombontsoa, dia manao izay fomba rehetra hanakorontanana. Fitiavan-tanindrazana ve izany? Aoka hazava fa tsy korontana intsony izao no vahaolana ho an’ity firenena ity. Koa raha tianao, raha tiantsika ny tsy hisian’izany, dia moramora ihany aloha. Aleo hifety am-pilaminana ny vahoaka. Mijoroa amin’ny maha Raiamandreny. Ny ray aman-dreny mantsy mamory sy mandamina ny ankohonany rehefa fety toy izao fa tsy sanatria hampisara-bazana indray. Ary indrindra mba tsofy rano amin’izay ny tanora mpandimby fa efa be ihany koa anie izay vita izay e!