Sosialy

Herisetra amin’ny mahaolona Misy ireo vehivavy sembana terena tsy hitondra vohoka

Iharan’ny herisetra indroa miantoana ny sokajin’olona manana fahasembanana, indrindra ny vehivavy, ary miseho amin’ny endriny maro izany. Eo, ohatra, ny fanomezana anaram-bositra sy ny tsy fahafahan’izy ireo maneho ny safidiny fa teren’ny fianakaviana fotsiny. Betsaka ny vehivavy sembana no terena hanala zaza rehefa bevohoka. “Teren’ny fianakaviana tsotra izao hoe esory io zaza io satria sady tsy miasa ka tsy misy ny hamelomana azy. Misy ihany koa ny famatorana ny tranon-jaza mandritra ny fandidiana ilay vehivavy teo am-pite­rahana satria mbola tsy mahatsiaro ny tenany izy ka ny fiana­kaviana no manapa-kevitra fa tsy misy ny fakàna ny heviny. Tsy afaka miteraka intsony ilay vehivavy aorian’izay”, hoy Razafinjato Fela, filoha nasionalin’ny fikambanan’ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara (Afham). Ny 80%-n’ny vehivavy ao anatin’ny fikambanana no efa niharan’ny herisetra.

Nanatanteraka seho nentina hanoherana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy manana fahasembanana ny Afham Antananarivo tamin’ny alalan’ny Afhadihy, ny talata lasa teo, tany amin’ ny kaominina ambonivohitr’i Miarinarivo. Navoitra tamin’ny alalan’ny dihy sy tantara an-tsehatra ny tranga iainan’ny vehi­vavy sembana, izay naseho fa tsy vesatra ho an’ny manodidina izy ireny fa afaka mianatra, mikarakara tokantrano, miteraka ary miasa toy ny olon-drehetra.