Kolontsaina

Fikajiana ny harem-bahoaka Hizara loka 32 tapitrisa ariary ny kaominina Antananarivo

« Ny foko sy ny tany » io no anarana nampisalorana an’ilay fifaninanana tantara karakarain’ny kaominina Antananarivo, manomboka amin’ny 3 mey hatramin’ny 2 jolay ho avy izao. Hoentina mikajy ny harem-bakoka, izay mipariaka manerana ny renivohitra izy io. Mitentina 32 tapitrisa ariary ny loka hozaraina amin’ireo mitana ny laharana folo voalohany. Hotanterahina isam-pokontany ny fifaninanana ary misokatra ho an’ny rehetra tsy hamerana salan-taona na andraikitra iantsorohana. Eny Tsimbazaza, ao amin’ny biraon’ny talempitantanana ny Kanto sy ny kolontsaina ary ny fiainana arapiarahamonina –DACVC, nisy ny IMV teo aloha, isaky ny amin’ny 8 ora maraina ka hatramin’ny 4 ora tolakandro no hanaterana ny antontan-taratasy fandraisana anjara. Afaka manatona eny an-toerana ireo mila fanazavana fanampiny na manoratra amin’ny mailaka concourscua2021@gmail.com.

Vondrona ahitana olona efatra, raha kely indrindra, no afaka mifaninana. Tetikasa iray hanetsiketsika ny fikajiana an’ireo harem-bakoka miparitaka manerana an’Antananarivo no tena hifantohana. Ny hahasarika mpitsidika sy ny hahatonga azy ireo ho tamana sy hitarika ny hafa no tena tanjona. Horaketina ho tantara ho an’ ny tanànan’Antananarivo renivohitra sy ho an’ny Malagasy rehetra ireo vokatry ny fifaninanana rehetra. Manentana manokana an’ireo tanora 18 taona no ho miakatra haneho ny heviny ny amin’ny fiaimpiainan’ny manodidina azy sy ny eo amin’ny faritra misy azy ny mpikarakara. Izy ireo izany no ho mpisolovava sy mba hanana saina tia karokaroka ka handrafitra sy handrakitra ny tantaran’ny tontolo manodidina azy. Na izany aza, afaka mandray anjara ihany koa ny mpitia tantara, ny zokiolona na ireo efa ela niainana teo an-toerana, ny mpanakanto, ireo tia mandinika fiarahamonina, ireo mpitia fizahantany, ny mpahay lalana, ny mpitia zavakanto, sy ny maro hafa.