Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Kapoaka mangidy

Efa nampoizina ny fanoheran’ny sasany ny voka-pifidianana, toy izay nitranga tamin’ny fihodinana voalohany sy izao arangarangan’ i Marc Ravalomanana eo am-piandrasana ny valim-pifidianana amin’ ny fihodinana faharoa izao. Nisy ireo nampaneno lakolosy sy nitondra fanakianana momba ny fanomanana rehetra, talohan’ny fifidianana, saingy isan’ireo tsy dia nihetsi-bolomaso firy ireo kandidà voafaritra tsara toerana amin’ny fandresena farany. Tao anatin’izany indrindra i Hery Rajaonarimampianina sy i Marc Ravalomanana ary i Andry Rajoelina. Efa nifitsaka iry voalohany. Manomboka mampiseho ny maha « ramose » azy kosa ingahy Ravalomanana, ankehitriny. Asa raha efa tany am-paosy ve ny finoana ho lany tsy misy ahiahy, sa manimanina ny fiheveran-tena ho mamim-bahoaka toy ny tamin’izany fotoana elabe! Hatrany am-pivoahana ny fiangonana avy no mitretrena mampitahotra amin’izato fampitandremana. Hadino sahady ilay teny nomena fa hoe « hanaiky ny voka-pifidianana ». Tsy naninona tamin-dramose ilay fihodinana voalohany satria tafakatra fihodinana faharoa. Nosintominy ny fitarainana an-jatony teny amin’ny HCC satria azo arenina ireo lesoka hoy ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Saingy tsy maintsy mianjera ny saron-tava rehefa mitambesatra ny lanjan’ny fandresen’ny mpifaninana taminy. Ho fifidianana tsy azo antoka sady feno hosoka amin-dRavalomanana indray izao ireny fifidianana indroa miantoana ireny. Ho lasa mpiray tsikombakomba amin’ny tsy fahatomombanan’ ny fifidianana indray izao ny vahiny aminy, na dia ireo mpiara-miombon’antoka any ivelany ireo aza no nololohaviny an-tampon’ ny loha, nandritra izay taona maro izay, ary mbola noindraindrainy tamin’ny fampielezan-kevitra. Ho mafy ny rihatra hiilika any amin’ ny Ceni sy ny HCC. Efa voatora-batony aloha ny governemanta. Tsy ho ela ny an’ny fitondrana vonjimaikan-dRakotovao. Sarotra ho an-dRavalomanana ny hamerina ny tantaran’ny krizy tamin’ny taona 2002, na ny amboletra amin’ny voka-pifidianana na ny hampiady indray ny vahoaka ao anatin’izao fiainana efa tena diso sarotra loatra amin’ny Malagasy izao. Efa fifandimbiasam-pahefana demokratika indray koa izao no resaka fa tsy revolisiona an-dalambe na an-dakazerina intsony. Iza no mbola ho voatariky ny hantahanta sy dongidongin-dramose? Tsy maintsy hiforitra eo anoloan’ny lalàna ny rehetra, ary izany no efa antsoantson’ireo mitonona ho rafitra sy sehatra tsy mitanila isan-tsokajiny: ny fitondram-panjakana sy ireo andrim-panjakana, ireo vondrona tsy miankina, ireo vondrom-pinoana, ny iraisam-pirenena… Ataovy tsy mimpody intsony ny fitarainana raha misy tokoa ny ahiahy tamin’ny fanatanterahana ny fifidianana, na azo raisina na tsia, na mitombina na tsia ! Raha tsy izany, samia misotro ny kapoakany, mety hangidy sy hafaitra saingy izay no lalànan’ny fifaninanana toy ny amin’ny fifidianana. Tsy maintsy misy ny resy, tsy maintsy misy ny maharesy.