Raharaham-pirenena

FIGIAZANA HARENA TSY ARA-DALÀNA Nahemotr’ireo depiote ny fandinihana an’ilay volavolan-dalàna

Don-tandroka amin’ny governemanta. Nahemotr’ireo depiote amin’ny fe-potoana tsy voafetra indray ny fandinihana an’ilay volavolan-dalàna tokony hifehy ny fomba fanagiazana an’ireo harena azo tamin’ny fomba tsy ara-dalàna. Tsy tanteraka, tamin’ny alatsinainy lasa teo, ny fankatoavana an’ity volavolan-dalàna nodidian’ ny governemanta fa tokony holanian’ny parlemanta ity. Isan’ny antony niantsoana an’izao fivoriana tsy ara-potoana mandritra ny 12 andro izao anefa io volavolan-dalàna io.

Araka ny fantatra dia sady vitsy ireo niatrika an’io fivoriana io no voalaza fa tsy marisika ny hiroso amin’ny fankatoavana an’ity volavolan-dalàna ity mihitsy ireo depiote eny Tsimbazaza. Efa hatramin’ny fivoriana ara-potoana tamin’ny fiandohan’ity taona 2018 efa hivalona ity no tokony nandinihana sy nankatoavana an’izany.

Rahampitso alakamisy kosa no handinika sy tokony hankatoavan’ireo depiote ny volavolan-dalàna mifehy ny ady amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny asa fampihorohoroana.