Tranga samihafa

Vono olona niniana natao Nogadraina ny rahalahy sy zaodahin’ny pasitera

Naiditra am-ponja any Miarinarivo ireo olona roa ambin’ny folo rahalahiny sy zaodahiny ary fianakavian’ilay pasitera maty novonoin’ny jiolahy, tany Ambatomanjaka-Miarinarivo, tamin’ny 11 novambra lasa teo. Olam-pianakaviana tamin’ny raharaha fivarotana fananan’ny ray aman-dreny izao niafara tamin’ny famonoana ny mpiray tampo izao. Tezitra tamin’ity renim-pianakaviana jamba ny sasany tamin’ireo zanany ka niafara tamin’ny fanafihana azy, rehefa tsy nifanaraka ny fizaràna ny vidin’ny lova namidy. Ny alin’io niketrika ny hanafika ny reniny ireo zanany tsy faly. Kinanjo, sendra natory tao amin’ny reniny ny zanany lahy iray, izay pasitera. Nanohitra ireo jiolahy, izay mpiray tampo aminy ihany, io pasitera io ka niafara tamin’ny fahafatesany rehefa nototoin’ireo mpanafika tamin’ny vato ny lohany ary nolefin’izy ireo teo amin’ny fony. Niafara tamin’ny fampidirana am-ponja azy ireo ny raharaha, omaly.