Tera Bary

Fa inona àry ity ry Jirama?

Hamono sa hamelona ny vahoaka ny orinasa Jiro sy rano Malagasy? Toa vao mainka manampy trotraka ny fahasahiranan’ny isantokantrano ny fahatapatapahan’ny herinaratra tsy misy farany, amin’izao vanim-potoana fihibohana izao. Toerana maromaro eto andrenivohitra no lasibatra, tato ho ato. Toa manao izay tiany amin’ny fampijaliana ny mpanjifa ity orinasa ity. Arakaraka ny fiandrandrana fampandrosoana no toa vao mainka mampivarina an-kady azy.

Tsy misy afa-tsy ny fahatomombanana sy ny fandehanan’ny famatsiana herinaratra, araka ny tokony ho izy, anie sisa no hahafahan’ny olom-pirenena miaina am-pitoniana ny fihibohana, ao anatin’ izao hamehana ara-pahasalamana izao e! Tsy misy fialam-boly azo atao raha tapaka ny jiro. Simba avokoa ireo sakafo tehirizina ao anatin’ny vata fampangatsiahana nefa voafetra ny fotoana hahafahana miantsena. Ny fahefa-mividy hoentina miantsena rahateo tsy misy. Ankoatra izay, mijaly ireo mpandraharaha madinika, izay zara raha miasa ao anatin’ny tapak’andro nefa mbola misedra delestazy isan’andro ihany koa. Asa, inona indray izao no ala olana holazain’ity orinasa ity? Ritra ny rano… sa simba ny milina? Efa tsy mitombina intsony amin’izao vanim-potoana izao ilay hoe: « aoka ny mpanjifa hihevitra izany ho toy ny tsy tapaka! ». Mila jiro ny vahoaka. Aoka mba ho hentitra ireo tompon’andraikitra amin’ny fanaraha-maso ireo fitaovana sao sanatria ka hampipoaka ny sarom-bilany ny fijalian’ny mpanjifa e. Sa inona no tsy marina amin’izany?

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra