Raharaham-pirenena Tapatapany

Vavaky ny FFKM

Hanohy tsy tapaka ny fotoam-bavaka ho fangataham-pitahiana ho an’ i Madagasikara amin’izao fotoana sarotra lalovan’ny firenena izao ireo Filohampiangonana mpitrarika ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (FFKM). Omaly tamin’ny 12 ora tolakandro no nitarika vavaka fohy hiarovana an’i Madagasikara amin’ny fiparitahan’ ny aretina Coronavirus ny pastora David Rakotonirina, mpitantana ny fiangonana Loterana eto amintsika sady mpitarika ny Ffkm ankehi – triny. Hitohy amin’ny alahady izao ka hivantana amin’ny haino aman-jerimpirenena manomboka amin’ ny sivy ora hariva ny fotoam-bavaka.