Raharaham-pirenena Tapatapany

Parlemanta

Noho ny fampiharana ny fepetra fahamehana ara-pahasalamana dia mety tsy ho tratra amin’ity volana marsa ity ny fivoriana tsy ara-potoana saika hiantsoana an’ireo mpikambana ao amin’ny parlemanta. Mitoetra ho olana anefa ny fanapahana navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenena izay nandidy ny Antenimierampirenena hanendry ny solon’ny filoha lefitry ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana(Ceni).