Sosialy Tapatapany

Fahatapahan-dalana

Ho tapaka ny lalana mihazo an’i Mahamasina manomboka anio amin’ny 12 ora hatramin’ny raham­pitso. Manomboka amin’ ny 5 ora hariva kosa ny eny amin’ny manodi­dina ny farihin’Anosy. Hisy faha­patahana ihany koa io ampahan-dalana io mandritra ny Fetim-pirenena.