Raharaham-pirenena

Fiahiana ara-tsosialy maika Hozaraina vola sy sakafo ireo vahoaka sahirana

Hotanterahina, manomboka rahampitso alakamisy, ny drafitra ara-tsosialy maika hoentina mamonjy an’ireo olona sahirana ara-pivelomana noho ny fanarahana ny fepetra fihibohana ao antokantrano. Fizaràna vola hatramin’ny 100 000ariary sy famatsiana sakafo isan-karazany no hotanterahin’ny fitondram-panjakana amin’ izany, araka ny nambaran’ ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry tamin’ny haino aman-jerim-panjakana, omaly hariva. Isan’ireo olona voasokajy hahazo an’izany fanampiana izany ireo mpamily fiarakaretsaka sy mitondra taksibe sy ny mpanampy azy. Eo ihany koa ireo zokiolona sy ny mpivarotena ary ireo tsy manankialofana… Mitentina 50 000 tapitrisa ariary ny vola hozaraina amin’ireo olona sahirana eto amintsika amin’izao fotoana hisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina “covid-1” eto amintsika izao.

Nambaran’ny Filoha, omaly ihany koa fa “afaka tsy mandoa ny saran’ny jiro sy rano ireo mponina eto Antananarivo sy ao Toamasina renivohitra amin’ity volana ity ary tsy ho tapaka izany”. “Ho fitsinjovana antsika dia hojerena ny fahafahana mandoa an’izany indimy na impolo. Toy izany koa dia afaka tsy mandoa ireny vola notrosaina tamin’ny banky ireny ireo izay nanao izany amin’ity volana ity”, hoy ihany ny Filoha.