Sosialy

Fanjifana Manjavona ny vary gasy eny an-tsena

Mampitaraina ny mpanjifa ny tsy fisian’ny vary gasy eny an-tsena, nanomboka tamin’ny sabotsy lasa teo, hatreny amin’ny mpivarotra ambogadiny, toy ny teny Anosibe.

 » Vitsy ny tsenakely mivarotra vary eny aminay. Nanapakevitra ho aty Anosibe aho saingy tsy misy vary gasy intsony aty. Izahay mianakavy anefa tsy mahazaka an’ireo vary nohafarana », hoy ny mpividy iray teo am-pialana nenina nikaroka vary gasy teny Anosibe, omaly.

Nanaja ny fikatonana tamin’ny 12 ora antoandro ny ankamaroan’ny mpivarotra ambongadiny teny amin’ny tsenan’ Anosibe, omaly. Filaharana lavareny kosa teo amin’ireo mpivarotra sisa nivoha. Nohamafisin’ireo mpivarotra fa « vao maraina ihany no ahitana mpivaro-bary betsaka. Efa tsy misy intsony kosa ny vary gasy satria vitsy ireo mahasahy maka vary any ambanivohitra. Lafo rahateo ny sarany nefa voafetra ho 1900 ariary ny hivarotana ny iray kilao ».

Nanamafy hatrany ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny fanjifana fa ampy ny tahirim-bary eto amintsika.