Raharaham-pirenena

Fampidiram-bolam-panjakana Miato vonjimaika ny fandoavana hetra alaina amin’ny vola miditra

Nandray fepetra manokana ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola, amin’ny alalan’ny Sampan-draharaha misahana ny hetra (DGI) ho an’ireo trano fivarotana samihafa, toy ny tsena fivarotana hani-masaka, fandraisambahiny, mpandraharaha momba ny fizahantany, orinasa afaka haba… . Miato vonjimaika, hatramin’ny 30 jona 2020, ny fandoavana hetra alaina amin’ny vola miditra na ny “IR”. Mihemotra amin’ny 15 mey 2020 ny fanangonan-ketra sy ny fandoavana ny hetra “impôt synthétique”, araka ny fanambaràna an-taratasy nataon’ny minisitera. “Ny famerana ny ora fisokafan’iretsy tranombarotra samihafa iretsy noho ny fisorohana ny fiparitahan’ ny valanaretina “Coronavirus” no antony nandraisana izao fepetra izao”, araka ny fanazavana. Manentana an’ireo orinasa vaventy mba hampiasa ny fandoavan-ketra amin’ny alalan’ny kajimirindra “E-Hetrapaiment” sy ny “Hetraphone” kosa ny fanjakana. Notsindrian’izy ireo fa aorian’ny 31 mey ho avy izao no hiverina ny fitsidihana tampoka momba ny fanaraha-maso ny fandoavan-ketra.