Raharaham-pirenena

Fampihavanam-pirenena Nasiaka tamin’ireo mpanao politika ny FFKM

Feno anatra ny hafatra avy amin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (Ffkm) manoloana ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara nandritra ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana notontosaina tetsy amin’ny Ekar Antanimena omaly. Ny pasitera Andriamahazosoa Iraiko Ammi no nisolo tena azy ireo, sady nampita ny hafatra tandrify ho an’ireo olon-tsotra, sy ireo solontenam-panjakana maromaro tonga niara-niombom-bavaka teny an-toerana.

“Manana andraikitra goavana amin’ny fampihavanam-pirenena ny tsirairay, satria noho ny tsy fitovian-kevitra sy ny fahasamihafan’ny firehana ara-politika no mampahazo vahana ny adilahy politika sy ny trangana fanavakavahana isan-karazany” , hoy ity filohan’ny Ffkm ity. Notsindriany fa “raha tiana handroso ny firenena dia tsy azo ihodivirana ny fampihavanana ka tsy tokony holalaovin’ny mpanao politika mihitsy izany”.

Nicoh RICHMAN