Sosialy

Fanefana hofan-jiro sy rano Hahazo dimy andro fanampiny ny mpanjifan’ny Jirama

Manohy ny asany andavanandro ny orinasa Jirama, ao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Nanome fe-potoana dimy andro fanampiny amin’ny mpanjifany kosa ny orinasa amin’ny fanefana ny faktiorany, araka ny fanambaràna nivoaka, omaly. Ho fanamaivanana ny fahasahira – nana manoloana ny fame – rana ny fivezivezena sy ny fila haram-be amin’ireo masoivoho no anton’io fepetra io.

Ankoatra an’ireo fepotoana fanampiny io dia hanamafy ny fihainoana ny mpanjifa amin’ny alalan’ny laharana maitso Telma 35 47, Airtel 03 35 47 ary ny Orange 032 32 035 47 ny Jirama. Hotohizana ny famatsiana rano amin’ireo fiarabe mpitatitra rano ho an’ireo faritra ahitana olana. Eo ihany koa ny fanamorana ny fandoavana faktiora amin’ny alalan’ny finday. Efa misy ny fepetra manokana noraisin’ ny mpitantana ny orinasa ho fiarovana azy ireo sy ireo izay rehetra mifanerasera aminy amin’ny fanatanterahana ny asany (fanajana ny elanelana 1 metatra, fametrahana fitaovana fanasana tanana). Tsy misy fiovana ny ora fisoka fan’ ireo masoivoho rehetra.