Raharaham-pirenena Tapatapany

Mifanohantohan-tsy ho lavo

Nanao fanambaràna fanohanana ny fitakian’ireo kandidà valo amby roapolo mitaky ny fanemorana ny fifidianana ihany koa ireo kandidà miisa folo tsy nankatoavin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Nambaran’izy ireo tetsy amin’ny Hotel Colbert Antani-narenina, omaly, fa tsy azo ekena ny hanatanterahana fifidianana izay hampiasana lisi-pifidianana feno hosoka. Nanamafy ny voalaza fa tsy fanarahan-dalàna nataon’ny HCC tamin’io fanilihana azy ireo io ihany koa ireto kandidà ireto..