Sosialy Tapatapany

Fahasalaman’ny reny sy ny zaza

Notontosaina, omaly tao amin’ny Fiadidiam-paritry ny fahasalamana Boeny ny fanokafana amin’ny fomba ôfisialy ny andiany faha-25 ny herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza (SSME). Zaza efatra tapitrisa sy vehivavy mitondra vohoka dimy hetsy no hisitraka ireo tolotra mandritra ity SSME ity, toy ny fanaovam-baksiny, fanomezana odikankana ary ny fitiliana ny tsimokaretina VIH sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Maimaim-poana avokoa izany rehetra izany manerana ny distrika efatra ambin’ny folo amby zato misahana ny fahasalamana amin’ny Faritra roa amby roapolo ary tanterahina eny amin’ny tobim-pahasalamana sy ireo toerana voatokana amin’izany. Ny faha-26 oktobra ho avy izao no mifarana ity hetsika ity.