Samihafa

Fanararaotana vidin’entana tany Antsirabe Mpivarotra maro noraofin’ny mpitandro filaminana

Nampitaraina olona maro tany Antsirabe ny fisondrotan’ny vidin’entana tampoka, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Tonga nanao fanaraha-maso teny Antsenakely sy tao amin’ny tsenan’Asabotsy ny mpitandro filaminana, rehefa nahita ny antso avo tamin’ny haino aman-jery sy tambajotran-tserasera nataon’ny mponina.

Mpivarotra maro nanararaotra nampiakatra vidin’entana no noraofina niaraka tamin’ny entana namidiny tamin’ny sarany mihoapampana.

Ireo vokatra voalaza fa fiadiana amin’ny otrik’ aretina “ covid-19”, izay mampitaintaina ny besinimaro, amin’izao fotoana izao, no voakasiky ny fiakaram-bidy. Nisondrotra avo folo heny ny vidin’ny voasary makirana. Nilaharana ny fanjifana an’io vokatra io. Nahitana fiakaram-bidy ihany koa ny tongolo gasy sy sakamalao ary ireo karazana ravin- kazo fanaovana evoka, toy ny kininim-potsy sy ravintsara.

Nisy tamin’ireo mpivarotra teny amin’ny tsenan’Asabotsy no voalaza fa nanitrika sy nitondra nody an’ireo entany, vantany vao nisy ny fisamborana nataon’ny mpitandro ny filaminana.

Efa nandray fepetra hiadiana amin’io fanararaotana ataon’ny mpivarotra sasany io ireo tompon’andraikitra any an-toerana. Hisy ny fanaraha-maso ataon-dry zareo eny an-tsena manomboka amin’izao fiandohan’ny herinandro izao.