Raharaham-pirenena Tapatapany

Fandavana

Nolavin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) tao anatin’ny didy navoakany, omaly, ny fangatahana ny hevitr’io andrimpanjakana io momba ny fampananan- kery ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2019 , izay nataon’ny fahefana mpanatanteraka. Ny depiote Mahazoasy Freddy, filoha lefitry ny Antenimierampirenena ho an’ny Faritanin’Antsiranana no nangataka ny hevitry ny HCC. Tsy lany ara-dalàna tetsy amin’ny antenimiera roa tonta io lalàna io, ka voatery namoahan’ny fahefana mpanatanteraka didy hitsivolana mba hampanan-kery azy.