Raharaham-pirenena

Hatolotra holanian’ny governemanta ny lalàna

Raha tsiahivina dia efa nampahafantarina teo anivon’ny governemanta malagasy ny volavolan-dalàna mifehy ny famindrana taova tamin’ny taona 2016. Tsy nolanian’ireo mpikambana tao amin’ny governemanta izany volavolan-dalàna izany noho ilay izy mirakitra ny lalàna mifehy ny famindrana taova amin’ny ankapobeny. Nasiana fanavaozana anefa izany volavolan-dalàna izany ka ny momba ny famindrana voa ihany no ao anatiny. Hatolotra tsy ho ela eo anivon’ny Filankevitry ny governementa izany ka hiady mafy ny minisitra Rantomalala Yoel, izay anisan’ny manam-pahaizana manokana amin’izany seha-pitsaboana izany mba hahafahan’ny Malagasy mahazo fitsaboana eto amin’ny taniny.