Raharaham-pirenena

Rantsamangaika isaky ny minisitera Hofoanana ireo sampan-draharaha mandany vola be fotsiny

Politikan’ny fitsitsiana. Tapa-kevitra ny hiroso amin’ ny fanafoanana an’ireo rantsamangaika mpiara-miasa amin’ireo minisitera ao anatin’ny governemanta ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry.

Nandritra ny Filankevitry ny minisitra natao teny Iavoloha, tamin’ny alarobia lasa teo, no nanambarany fa: “mitentina hatramin’ny 1 319 000 tapitrisa ariary no vola lanin’ny fitondram-panjakana hampihodinana an’ireo
sampandraharaha mifam­piankina amin’ny minisitera nefa tsy mamokatra akory ka tokony hofoanana”.

“Tsy izy rehetra akory no ho foanana fa ireo sampan-draharaha tena mandany vola be fotsiny ihany. Samy hanome ny lisitr’ireo rantsamangaika ireo amin’ny Filoha avokoa ireo minisitra mba handaminana ny fanafoanana. Mety hisy, ohatra, ireo hatambatra fotsiny ihany”, hoy ny mini­sitry ny Serasera sy ny kolon­tsaina sady mpitondra tenin’ ny governemanta, Rakotondrazafy Lalatiana, omaly. Miisa iraika ambin’ny folo sy roanjato ireo sampan-draha­raha miankina amin’ireo
minisitera eto amintsika.