Raharaham-pirenena

Fandaharanasa fihariana Hanohana orinasa madinika telonjato ny Banky Afrikana

Miroborobo hatrany fandaharanasa Fihariana iarahan’ny Fanjakana malagasy amin’ireo mpiaramiombon’antoka samihafa. Iantefan’ny paikady fanohanana mpandraharaha ankehitriny indray ireo orinasa tena madinika, madinika sy salantsalany (MPME) satria orinasa 300 no hahazo fanohanana avy amin’ny famatsiam-bolan’ny Banky Afrikana ho an’ny fampandrosoana (Bad). Hofanina sy hotohanana ara-bola ary hitadiavana lalam-barotra izy ireo, araka ny fifanaraham-piarahamiasa mitentina 1,4 tapitrisa dolara vita sonia teo amin’ny Bad sy ny Fihariana, tamin’ ny alatsinainy lasa teo.

“ Amin’ny alalan’izao fiaraha-miasa izao no hisitrahan’ireo orinasa ireo fahalalana sy famatsiam-bola, indrindra ny lalam-barotra, izay singa fototra tena ilain’ireo orinasa madinika sy salantsalany ireo”, hoy Zafindravaka Valérie, sekretera mpanatanteraka ny fandaharanasa Fihariana.