Sosialy

Famatsiana eto Antananarivo Mandeha tsikelikely ny fanamboarana ireo lava-drano

An-dalam-panatanterahana an’ireo asa fanamboarana lava-drano eto Antananarivo, izay mahatratra 46, ankoatra ireo toby fanadiovana rano amin’ny kaontenera, ny minisiteran’ny Rano, Fanadiovana sy ny Fidiovana. Ny fijerena ny tany hanaovana ny lava-drano no somary mampananosarotra ny famitana haingana an’ity tetikasa hamaha ny olan’ny famatsian-drano ity, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny minisitera. Vokatry ny fahalotoan’ny ambanin’ny tany eto Antananarivo no antony mampanahirana ny fahitana ny toerana mety amin’ny fandavahana kanefa tsy maintsy trandrahina sy diovina ihany ny rano. Ny antsasa-manilan’ireo lava-drano novinavinaina hapetraka kosa no efa vita. Isan’ny efa mipetraka, ohatra, ny trano lehibe hitrandrahana ny rano eny Anosimasina Itaosy. Tontosa ihany koa ankehitriny ny fanamboarana ny lava-drano eny Laniera izay hamatsy rano an’Ivato. Miditra amin’ny fananganana ireo fotodrafitrasa ilaina amin’ny fanasivanana sy hanadiovana ny rano ny tompon’andraikitra, mialoha ny hampidirana azy amin’ny sinibe vaovao ary amin’ny tambajotra famatsiana manerana ny tanàna. Manodidina ny 100 m3 isan’ora ny tosiky ny rano azo avy amin’ireo lava-drano ao Laniera ireo. Nambaran’ny minisitra Rakotovelomanantsoa Voahary fa tombanana ho vita mialoha ny fetim-pirenena ny foibe famokaran-drano eny Ivato.