Raharaham-pirenena Tapatapany

Andiany tao amin’ny ENMG

Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny Ivon-toeram- pivoriana iraisam-pirenena (CCCI) teny Ivato, omaly, ny andian’ireo mpitsara sy mpiraki-draharaha vaovao nivoaka teo anivon’ny Sekolim-pirenena mpanofana ho mpitsara sy mpiraki-draharaha (Enmg). Miisa valo amby fitopolo izy ireo no handray toerana eo anivon’ireo Fitsarana samihafa eto amintsika. Mpianatra vita fianarana tamin’ ny taona 2016 ireto nivoaka omaly ireto.