Raharaham-pirenena

Kaominina Andoharanofotsy Hiady ho sangany any Atsimondrano ny Ben’ny tanàna Tôta

“Laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny tanàna”, hoy i Henintsoa Hiajatiana Rakotoarimanana na i Tôta, Ben’ny tanànan’Andoharanofotsy, iray amin’ ireo kaominina mifana­kaiky amin’Antananarivo renivohitra. “Fifaninanana masina no misy ato Atsimondrano. Hiady ny ho voalohany eo amin’ny asa fampandrosoana izahay.

Laharam-pahamehana amin’ izany ny sehatry ny fandriam­pahalemana hahafahan’ny vahoaka miasa tsara ka hampandroso ny tanàna”, hoy ny ben’ny tanàna vaovao voafidy tamin’ny 27 novambra.
“Ho sangany aty Atsimon­drano no tanjon’Andoharanofotsy”, hoy hatrany izy.

Tontosa teny amin’ny biraon’ny kaominina ny famindram-pahefana teo amin’ ny Ben’ny tanàna mpisolo toerana sy ny Ben’ny tanàna vaovao, tamin’ny zoma lasa teo. “Haverina ny fahadiovan’ ny tanàna. Hiezaka ny hitondra ny feon’ireo mpampianatra Fram aty aminay eny amin’ny fanjakana foibe aho satria miainga avy amin’ny fampianarana ny fanovana toe-tsaina hitondra fampandrosoana”, hoy hatrany i Henintsoa Hiajatiana Rakotoarimanana.

Talohan’ny famindram-pahefana dia nitondra am-bavaka ny fe-potoana hiasany teny amin’ny fiangonana katolika Malaza, Andoharanorofotsy, ny Ben’ny tanàna vaovao, ny maraina.