Raharaham-pirenena Tapatapany

Valin-tenin’ny HCC

Mbola tsy namaly ny fangataham-panazavana mikasika ny fanesorana amin’ny toerany ny loholona iray ao amin’ny Antenimierandoholona ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) hatramin’izao. Voalaza anefa fa efa kely sisa ny fe-potoana tokony hamalian’ireo mpitsara, etsy Ambohidahy, ny momba izany. Tsy fanajana ny fitsipika mifehy ny antoko no anton’izao fangataham-panazavana nataon’ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao, eny amin’ny HCC izao.