Kolontsaina Tapatapany

Fifaninanana

Fantatra anio etsy amin’ny Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely ilay sanganasa mendrika tamin’ ireo iraika amby roapolo, amin’ny alalan’ny fifaninanana maka sary « Ny fako eto Madagasikara ». Ny olana eo amin’ny tontolon’ny fitantanana ny fako amin’ireo tanàn-dehibe eto Madaga­sikara no tena naseho. Hita taratra fa toa zary fahazarana ny miara-miaina amin’ireo loto misavovona. Misy ireo misintona lakolosy amin’ny fiovan’ny toetrandro sy ny toe-piaina eto amintsika na koa maneho vahaolana amin’ny alalan’ny fanodinana ireo fako ho zavatra ilaina sy ampiasaina amin’ny fiainana andavanandro. Harahina atrikasa mikasika ny fako sy ny tontolony ny fifaninanana.