Kolontsaina Tapatapany

Fifaninanana

Fantatra anio etsy amin’ny Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely ilay sanganasa mendrika tamin’ ireo iraika amby roapolo, amin’ny alalan’ny fifaninanana maka sary « Ny fako eto Madagasikara ». Ny olana eo amin’ny tontolon’ny fitantanana ny fako amin’ireo tanàn-dehibe eto Madaga­sikara no tena naseho. Hita taratra fa toa zary fahazarana ny miara-miaina amin’ireo loto misavovona. Misy ireo misintona lakolosy amin’ny fiovan’ny toetrandro sy ny toe-piaina eto amintsika na koa maneho vahaolana amin’ny alalan’ny fanodinana ireo fako ho zavatra ilaina sy ampiasaina amin’ny fiainana andavanandro. Harahina atrikasa mikasika ny fako sy ny tontolony ny fifaninanana.

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra