Raharaham-pirenena

Boriborintany fahaenina Mitaky tohana amin’ny kandidà Andriantsitohaina Naina ireo tantsaha

Fokontany dimy eo anivon’ ny Boriborintany fahenina indray no notsidihin’ny kandidà Andriantsitohaina Naina, omaly. Isan’izany ny fokontanin’ i Fieferana, Ampandriambehivavy, Ankeniheny, Ambaravarankazo ary ny eny Amorona. Ankoatra ny fanga­tahana fanorenana fotodrafitrasa, toy ny paompin-drano, fananganana toeram-pitsaboana, fametrahana dabam-pako, fanavaozana ny biraon’ny fokontany…, dia niangavy an’Andriantsitohaina Naina “mba hanampy azy ireo amin’ny asa fivelomany”, ireo tantsaha ao amin’ity boribo­rintany ity.

Foto-piveloman’ny ankamaroan’izy ireo ny asa fambolena sy fiompiana saingy tsy mbola tena mive­latra ao anatin’izany ireto tantsaha ireto. Isan’ny mbola mampijaly an’ireo mponina eny an-toerana ihany koa ny faharatsian’ny lalana sy ny tsy fahampian’ireo fiara fita­terana. Hisy, araka izany, ny fanokafana zotra vaovao mampitohy an’ireto fokontany ireto amin’ireo faritra samihafa eto an-drenivohitra.