Raharaham-pirenena

Fandraisana ny Papa Francois Paroasy dimy no handray ireo vahiny avy any amin’ny faritra

Efa mipetrapetraka ny fanomanana. Ireo Diosezy isanisany no hisahana ny fandraisana an’ireo mpino katolika avy any amin’ireo
toerana lavitra, izay hanatrika ny fahatongavan’ny Papa Ray Masina François, eto Madagasikar,a amin’ny 6 ka hatra­min’ny 8 septambra 2019 ho avy izao, mialoha ny higa­donany eto an-drenivohitra. Paroasy miisa dimy eto Antananarivo renivohitra kosa no handray an’ireo vahiny avy any amin’ny faritany ireo. Nambaran’ny monsenera Rabenatoandro Ludovic, Vikera jeneraly eto amin’ny Diosezin’Antananarivo reni­vohitra, fa: “ireo efitra fandraisana lanonana sy ireo sekoly amin’ireo paroasy ireo no hampiantrano an’ireo vahiny avy lavitra ireo. Ny fian­gonana, hoy izy, no hika­rakara an’izay fandaminana samihafa, na amin’ny sakafo na amin’ny fandriana”. Mpino kristiana manodidina ny iray tapitrisa no vinavinaina hanatrika ny lamesa hotarihin’ ny Papa François, eny Soamandrakizay, amin’ny alahady 8 septambra 2019. Amin’izao fotoana izao, dia efa eo am-perinasa tanteraka ny orinasa manatanteraka ny fanamboarana ny fotodra­fitrasa handraisana an’izany fotoan-dehibe ho an’ny fino­ana katolika izany, izay tokony ho vita amin’ny faran’ny volana aogositra 2019.