Sosialy

Fampivoarana ny any atsimo Hotohanana ara-bola ireo tantsaha

Hahazo fampindramam-bola ho an’ny asa famokarana ireo tantsaha any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara, vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fandaharanasa maneran-tany misahana ny sakafo (PAM) sy ny banky BOA, izay hamatsy vola, amin’ny alalan’ny fandaharanasa Fihariana. Ireo sehatra asa tena mampidi-bola ho an’ny tantsaha na fambolena na fiompiana na asa tanana no hahazo tombony amin’izao hetsika izao. Tantsaha roanjato avy any Anosy sy Androy, izay lasibatra amin’ny haintany sy ny kere, no hanombohana azy. “Mila fanampiana ireo olona ireo. Efa mitondra fampiofanana ihany ny PAM saingy mila vola ihany koa. Ny famokarana rehetra hataon’ireo tantsaha no tohanana ara-bola. Mitady ny lalam-barotra ho azy ireo ihany koa izahay”, hoy Zafindravaka Valérie, sekretera mpanatanteraky ny fandaharanasa Fihariana.

Manomboka amin’ny 5 hatramin’ny 9% kosa ny zana-bola, alaina amin’izy ireo isan-taona, hoy Rafenomanjato Ravaka, avy ao amin’ ny BOA.Hanomboka amin’ity herinandro ity no hisitraka ny fampindramam-bola ireo tantsaha.