Samihafa

Finoana loterana Voalevina ny pasitora Rabenorolahy Benjamin

Tontosa teny amin’ny toby Loterana Betesda eny Ambohibao ny fotom-pivavahana fanaovam-beloma farany an’i pasitora Rabenorolahy Benjamin, filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) teo aloha, omaly. Naterina eny Ambohijanaka-Atsimondrano ny nofo mangatsiakany, taorian’izay.

Tsy nisy ny fiantsoana an’ireo havana, namana sy tapaka tamin’itsy fotoam-pivavahana, omaly, itsy mba ho fampanajàna ny fepetra arapahasalamana. Laharan’ny findain’ny fianakaviana no nomena ny rehetra ho fiarahana miombom-po sy mitantsoroka ny adidy tamin’ireo fianakavian’ity raiamandrenim-piangonana ity. Namoy ny ainy vokatry ny valanaretina ny filohan’ny FLM teo aloha, araka ny fanambaràna nataon’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pibaikoana ny ady amin’ny Covid-19, afak’omaly.