Sosialy Tapatapany

Lay misy odimoka

Hitohy ny fizaràna lay misy odimoka any amin’ireo distrika tena lasibatry ny tazomoka ho fanamafisana ny fiarovana ny mponina amin’ny valanaretina. Distrika enina voasokajy fa ahitana ny olona maro voan’ny tazomoka sy misy tazomoka foana mandavantaona no voakasika amin’ ity andiany faharoa ity: distrikan’i Bekily, Port-Bergé, Mahanoro, Farafangana, Vangaindrano, Antanambao Manampotsy.