Raharaham-pirenena Tapatapany

Fitsarana olona ambony

Hovitaina, amin’ity herinandro ity, ny fananganana ny vaomiera manokana mpanadihady sy mpanapaka an’ireo raharaha fanenjehana mpitondra ambony eo anivon’ny Antenimieram-pirenena, araka ny fanapahana iraisan’ny ankamaroan’ireo solombavambahoaka, omaly. Nambaran’izy ireo fa mitarazoka loatra ny fandinihana an’ireo raharaham-pitsarana mahavoasaringotra olompanjakana ambony ireo raha tsy vita haingana izany fananganana ny vaomiera izany.