Samihafa

Zava-mahadomelina Kamiao mpitondra solika nahatrarana rongony fitonjato kilao

Tra-tehaky ny zandary miasa ao Ankaramena, distrikan’Ambalavao, ny rongony milanja fitonjato kilao, omaly maraina. Kamiao mpitatitra solika iray no nitondra an’ireo zava-mahadomelina ireo.

Notazonina hatao famotorana ny mpamily sy ny vehivavy iray ary lehilahy iray hafa niaraka tamin’ilay kamiao. Fahenoana vaovao mialoha no nahatonga ny zandary any Ankaramena nanakana sy nisava an’ity fiara mpitondra solika ity. Avy nanatitra solika tany Ihosy ny fiara no namakivaky ny lalam-pirenena fahafito hiverina aty Antananarivo.

Nosokafana sy nosavaina tao amin’ny toerana fasiana solika tao amin’ilay fiarabe. Sarona tao ireo rongony nafatratra
tamin’ny gony miisa telopolo. Natao tsara fono tamin’ny harona plastika izy ireo mialoha ny nanaovana azy tao anaty gony.
Efa nisy fahatrarana rongony noentina tamina kamiao lehibe toa izao tany Ihosy, ny volana febroary lasa teo. Fahazoana vaovao mialoha ihany koa no nahatonga ny polisy tany an-toerana nisava ny fiara.